සාර්ථක සබදතාවයකට වැදගත වන කරුණු 6 ක් (2014-05-11)

1. සෑම විටම ධානත්මකව කතා කරන්න.

නව ආදර සම්බන්දතාක් හෝ නව යුග දිවියක් ඇරඹු ඔබට තමා අසන ලද පැනයකට "ඔව් හෝ හා" යනුවෙන් ඇසන්න ලැබෙනම් එය තරම් මිහිරි දෙයක් නැතිතරම් නේද? මොහොතකට සිතා බලන්න ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය " මම කැමති ඔයත් එක්ක නිස්කලන්ක තැනකටවි කතා කරමින් ඉන්න, මම කැමති ඔයත් එක්ක ලන්ච් ගන්න, යනුවෙන් ඔබෙන් අසු විට ඔබ එයට "ඔව් හෝ හා" යනුවෙන් පැවසු විට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මුහුණ වෙනස් වන ආකාරය.

තව කියවන්න
අන්තර්ජාලය හරහා සහකරුවෙකු හෝ සහකාරියක් සෙවීම ගැන ඔබ තවමත් සිතා නැතිද ? (2014-05-12)

ඔබ ඔබගේ අනාගත සහකරු හෝ සහකාරිය කෙසේ මුනගැසේවිදැයි කියා සිහින දකින්නෙකු වන්නට පිළිවන. ඔබ සමහරක් විට සිහින දකින්න ඇති ඔහු හෝ ඇය හදිසියේ මග තොටෙදී හදිසියේ නෙත ගැටීමකින් හමු වේවියැයි කියා, නැතහොත් ඔබගේ මිතුරකු/මිතුරියක මාර්ගයෙන් වේවියැයි කියා, එහෙමත් නැතිනම් පන්ති කාමරයේ හෝ දේශන ශාලාවේ හමු වේවියැයි කියා. නමුත් ඔබ කෙලෙසවත් සිතන්නට නැතුව අති ඔබගෙ සිහින සහකරු හෝ සහකාරිය අන්තර් ජාලයෙන් හමු වේවියැයි කියා. නමුත් දැන් එය හදවත් එක් කරනා ආකාරයක් බවට පත් වී හමාරයි.

තව කියවන්න